Χρυσή

Χρυσή

Ίσως και να το 'βρα. Αλλά δεν θα σας το πω. Γιατί τότε εσείς τι θα ψάχνετε;