Σ`αγαπω πολυ γιε μου!!!

My kids will always be above anyone else. I can't imagine my life without. My kids will never be left behind. That is a true mother! A true Mother raises her kids!

Do what you feel in your heart to be right.  By Helt Enkelt.

No one elses opinions will change how I feel in my heart wether they like it or not. I live my life for my family and my happiness not anyone else's. Whats meant to be will be.

Σύνδεσμος ενσωματωμένης εικόνας

panayiotis on

Prerequisite for insulting me is that I value your opinion

Prerequisite for insulting me is that I value your opinion

Μεγάλη κουβέντα........πλέον δεν εχει σχέση τι θέλεις αλλά τι αξίζει.....

Μεγάλη κουβέντα........πλέον δεν εχει σχέση τι θέλεις αλλά τι αξίζει.....

Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς (μια σκέψη που αποτελεί ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη)

Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς (ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη

Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς (μια σκέψη που αποτελεί ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη)

Dump A Day A Little Inspiration Goes A Long Way - 20 Pics

What we do in our lifetime on this planet affects 7 generations. What is our legacy? To our children? To their children? To the planet? How did we help?

Έχεις μία ζωή να δουλέψεις αλλά τα παιδιά θα είναι μικρά μόνο μία φορά.

Έχεις μία ζωή να δουλέψεις αλλά τα παιδιά θα είναι μικρά μόνο μία φορά.

Pinterest
Search