ΜΥΤΙΛΗΝΗ

10 Pins
 · Last updated 1y
Curated by
an old blue house with white trim and windows
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
alekos.kiourellis: Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
an old pink house with white balconies and wrought iron fence in front of it
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
alekos.kiourellis: Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
an old building with steps leading up to the front door and stairs going up to the second floor
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
an old house is painted gray and white
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
an old stone building with a red door and window on the outside, surrounded by greenery
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
an old house with a gate and iron fence
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
alekos.kiourellis: Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
an old building with iron gates and palm trees in the foreground on a sunny day
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.
a large yellow house with stairs leading up to it
Αρχοντικά της Μυτιλήνης.