Μια τάξη...μα ποια τάξη?

Μια τάξη...μα ποια τάξη?

Ένα ιστολόγιο με υλικό και ιδέες για δασκάλους αλλά και γονείς. Για να γίνει η μάθηση παιχνίδι!
Μια τάξη...μα ποια τάξη?