Σχολική Ετοιμότητα

Η έναρξη της σχολικής φοίτησης αποτελεί βασικό αναπτυξιακό ορόσημο για την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών μας. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε με αντικειμενικό και ασφαλή τρόπο την σχολική ετοιμότητα και επάρκεια των παιδιών μας πριν αρχίσουν την Α’ Δημοτικού, ώστε να αναγνωρίζουμε εκείνα τα παιδιά που δεν είναι έτοιμα να αρχίσουν το σχολείο και να προλαβαίνουμε την εκδήλωση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών, όπως: γνωστικές ικανότητες, λόγου-ομιλίας, συναισθηματικές, ΔΕΠΥ.
46 Pins2 Followers
Η οργάνωση της μελέτης και η καλή απόδοση στο σχολείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, συμβουλεύει:

Η οργάνωση της μελέτης και η καλή απόδοση στο σχολείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, συμβουλεύει:

Το Α’ ΤΕΣΤ σταθμίστηκε σε πληθυσμιακό δείγμα 2.000 φυσιολογικών παιδιών ηλικίας 5-6 χρονών που παρακολουθούσαν 50 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας.

Το Α’ ΤΕΣΤ σταθμίστηκε σε πληθυσμιακό δείγμα 2.000 φυσιολογικών παιδιών ηλικίας 5-6 χρονών που παρακολουθούσαν 50 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας.

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας που σταθμίστηκε σε 2000 φυσιολογικά παιδιά. Το Α’ ΤΕΣΤ Βραβεύτηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία το 2008. Απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και πρόκειται να αρχίσουν το σχολείο.

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας που σταθμίστηκε σε 2000 φυσιολογικά παιδιά. Το Α’ ΤΕΣΤ Βραβεύτηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία το 2008. Απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και πρόκειται να αρχίσουν το σχολείο.

Κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις έκφρασης λόγου, συγκέντρωσης, μνήμης, γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών.

Κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις έκφρασης λόγου, συγκέντρωσης, μνήμης, γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών.

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ 10 Δεκεμβρίου 2007..

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ 10 Δεκεμβρίου 2007..

Η εφαρμογή της Ανιχνευτικής Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ εντοπίζει τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες ενός παιδιού. Έγκαιρα μπορούμε να το βοηθήσουμε να εξασκήσει σημαντικά τους τομείς που δεν έχουν αναπτυχτεί επαρκώς και να το προετοιμάσουμε σωστά προτού πάει στο σχολείο (Α΄ Δημοτικού). Καλύπτει την ανάγκη για πρώιμη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών.

Η εφαρμογή της Ανιχνευτικής Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ εντοπίζει τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες ενός παιδιού. Έγκαιρα μπορούμε να το βοηθήσουμε να εξασκήσει σημαντικά τους τομείς που δεν έχουν αναπτυχτεί επαρκώς και να το προετοιμάσουμε σωστά προτού πάει στο σχολείο (Α΄ Δημοτικού). Καλύπτει την ανάγκη για πρώιμη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις έκφρασης λόγου, συγκέντρωσης, μνήμης, γραφής, ανάγνωσης καθώς και μαθηματικών.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις έκφρασης λόγου, συγκέντρωσης, μνήμης, γραφής, ανάγνωσης καθώς και μαθηματικών.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις γλωσσικών αναλογιών, κρίσης, έκφρασης λόγου, αφαιρετικής σκέψης καθώς και συγκέντρωση προσοχής.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις γλωσσικών αναλογιών, κρίσης, έκφρασης λόγου, αφαιρετικής σκέψης καθώς και συγκέντρωση προσοχής.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία περιλαμβάνει ασκήσεις οπτικής αντίληψης, οπτικής μνήμης και οπτικής διάκρισης.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία περιλαμβάνει ασκήσεις οπτικής αντίληψης, οπτικής μνήμης και οπτικής διάκρισης.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισμού και προγραφής.

Το κάθε παιδί αφού πρώτα έχει εξεταστεί στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ θα μπορεί να πάρει ένα εξατομικευμένο τετράδιο εξάσκησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίδοση του στο Α τεστ. Το τετράδιο εξάσκησης προετοιμασίας, Α΄δημοτικού, στην φωτογραφία, περιλαμβάνει ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισμού και προγραφής.

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ, είναι ένας απλός και γρήγορος έλεγχος που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών. Ελέγχει κατά πόσο  το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο.

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ, είναι ένας απλός και γρήγορος έλεγχος που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών. Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο.

Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τους λεπτούς χειρισμούς, τη συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την προσοχή.

Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τους λεπτούς χειρισμούς, τη συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την προσοχή.

Στις 26/11/2011 με την υποστήριξη της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαϊα Κυριακού, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Α’ΤΕΣΤ, διάρκειας 6 ωρών, στη Λεμεσό.

Στις 26/11/2011 με την υποστήριξη της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαϊα Κυριακού, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Α’ΤΕΣΤ, διάρκειας 6 ωρών, στη Λεμεσό.

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ , απευθύνεται σε παιδιάτρους και σχετικούς επαγγελματίες υγείας. Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ , απευθύνεται σε παιδιάτρους και σχετικούς επαγγελματίες υγείας. Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ εφαρμόζεται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες με πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χορήγηση του Α’ΤΕΣΤ.

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ εφαρμόζεται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες με πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χορήγηση του Α’ΤΕΣΤ.

Pinterest
Search