6ο Εσπ. ΕΠΑΛ ERASMUS+ Θεσσαλονίκη

6ο Εσπ. ΕΠΑΛ ERASMUS+ Θεσσαλονίκη

Αλ. Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη / ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "Μιά δυναμική Οικονομική και Κοινωνική διέξοδος γιά τους κατόχους πτυχίων ΕΠΑΛ"
6ο Εσπ. ΕΠΑΛ ERASMUS+ Θεσσαλονίκη
Περισσότερες ιδέες από το 6ο Εσπ. ΕΠΑΛ ERASMUS+
13-2-2016

13-2-2016

13-2-2016

13-2-2016

14-2-2016

14-2-2016

14-2-2016

14-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016

15-2-2016