Θρούμπι – Satureja thymbra – Thymbra

Θρούμπι – Satureja thymbra – Thymbra

Άγριο καρότο – Daucus carota

Άγριο καρότο – Daucus carota

Αγριαψιθιά – Achillea millefolium

Αγριαψιθιά – Achillea millefolium

Αγριοκύμινο Κάρβι Κιούμελ Carum carvi

Ajwain oil is acquired from the fruits of carum copticum. Ajwain essential oil is well used in India for flavouring and for home made medications from ancient times.

Αγριοκάρδαμο Capsella bursa-pastoris

Αγριοκάρδαμο Capsella bursa-pastoris

Άγριο σκόρδο Allium ursinum

Άγριο σκόρδο Allium ursinum

Αγριαγκινάρα Cynara cardunculus

Αγριαγκινάρα Cynara cardunculus

Αγριμόνια – Agrimonia eupatoria

Αγριμόνια – Agrimonia eupatoria

Νερατζιά - Citrus aurantium άγρια μανιτάρια | agriamanitaria.gr

Νερατζιά - Citrus aurantium άγρια μανιτάρια | agriamanitaria.gr

Σημύδα η κρεμοκλαδής Betula pendula

Σημύδα η κρεμοκλαδής Betula pendula

Γαιδουράγκαθο – Silybum marianum

Γαιδουράγκαθο – Silybum marianum

Κράταιγος – Crataegus

Κράταιγος – Crataegus

Aρμπαρόριζα – Pelargonium graveolens

Aρμπαρόριζα – Pelargonium graveolens

Άκανθος – Acanthus mollis

Άκανθος – Acanthus mollis

Αγριοφραουλιά – Fragaria vesca

Αγριοφραουλιά – Fragaria vesca

Pinterest
Search