Dimitris Grapsias Koi-Tattoo

Dimitris Grapsias Koi-Tattoo

f/b.dimitrisgrapsiaskoitattoo
Evg.Voulgareos 10 Corfu Greece / Tattoo Artist
Dimitris Grapsias Koi-Tattoo
More ideas from Dimitris Grapsias
Puzzle by dimitris grapsias koi tattoo

Puzzle by dimitris grapsias koi tattoo

Bee by dimitris grapsias koi tattoo

Bee by dimitris grapsias koi tattoo

Nun by dimitris grapsias koi tattoo

Nun by dimitris grapsias koi tattoo

Dandelion flower by dimitris grapsias koi tattoo

Dandelion flower by dimitris grapsias koi tattoo

Bow by dimitris grapsias koi tattoo

Bow by dimitris grapsias koi tattoo

Feather by dimitris grapsias koi tattoo

Feather by dimitris grapsias koi tattoo

War by dimitris grapsias koi tattoo

War by dimitris grapsias koi tattoo

Martini lady by dimitris grapsias koi tattoo

Martini lady by dimitris grapsias koi tattoo