Εκδόσεις Μακρή
Εκδόσεις Μακρή
Εκδόσεις Μακρή

Εκδόσεις Μακρή

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗ ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1960 από τον Σπύρο Μακρή