Κουπαστές σκάλας

there is a metal handrail on the stairs in this house with white walls and carpeted flooring
Ανοξείδωτη κουπαστή γυριστής σκάλας