Λένα Κ
Περισσότερες ιδέες από το Λένα
.-
Όχι πολλά

Όχι πολλά

!!!!

!!!!

!
Παραμύθι

Παραμύθι

ελληνικα quotes vintage - Αναζήτηση Google

ελληνικα quotes vintage - Αναζήτηση Google

Charon the ferryman of the River Styx in the Greek Underworld

Charon the ferryman of the River Styx in the Greek Underworld

volcano... awesome photo

volcano... awesome photo

In Greek mythology, Charon or Kharon is the ferryman of Hades who carries souls of the deceased across the rivers Styx and Acheron that divided the world of the living from the world of the dead. A coin to pay Charon for passage, usually an obolus or danake, was sometimes placed in or on the mouth of a dead person. Some authors say that those who could not pay the fee, or those whose bodies were left unburied, had to wander the shores for one hundred years.

In Greek mythology, Charon or Kharon is the ferryman of Hades who carries souls of the deceased across the rivers Styx and Acheron that divided the world of the living from the world of the dead. A coin to pay Charon for passage, usually an obolus or danake, was sometimes placed in or on the mouth of a dead person. Some authors say that those who could not pay the fee, or those whose bodies were left unburied, had to wander the shores for one hundred years.

Greek Gods - great illustrations Whole Family

Greek Gods - great illustrations Whole Family