Περισσότερες ιδέες από το Nikos
Large Modern Wood Recording Studio Desk for Composer / Producer / Photographer /Designer / Creative // 88 key model in sun-tanned poplar

Large Modern Wood Recording Studio Desk for Composer / Producer / Photographer /Designer / Creative // 88 key model in sun-tanned poplar

A Chave do Arco-íris ©Penabranca

A Chave do Arco-íris ©Penabranca

Galdrstaffir Magic rune symbols

Galdrstaffir Magic rune symbols

I created this PDF guide and short video to go over a few Sacred Geometry symbols, their names and meanings -- learn more and how to create your own Sacred Geometry artwork (click the image to watch). #SriYantra #FlowerofLife #SeedofLife #MetatronsCube #PiscisEye #Torus #SacredGeometry #StarTetahedron #Icosahedron #SacredGeometry101 #Vector #Illustration --- Illustrations by Skybox Creative, check out the bundle HERE…

I created this PDF guide and short video to go over a few Sacred Geometry symbols, their names and meanings -- learn more and how to create your own Sacred Geometry artwork (click the image to watch). #SriYantra #FlowerofLife #SeedofLife #MetatronsCube #PiscisEye #Torus #SacredGeometry #StarTetahedron #Icosahedron #SacredGeometry101 #Vector #Illustration --- Illustrations by Skybox Creative, check out the bundle HERE…

PLANET A

PLANET A

Ο Κύκλος της ζωής!

Ο Κύκλος της ζωής!

"I am Love" says the Anahata chakra.<br>We are body, mind and spirit. The chakras are the seven main centres of  energy in our body, each one related to others. Each chakra is being represented by a color-one of the seven colors of the spectrum, a meaning, a location, a sense, a stone  an el...

"I am Love" says the Anahata chakra.<br>We are body, mind and spirit. The chakras are the seven main centres of energy in our body, each one related to others. Each chakra is being represented by a color-one of the seven colors of the spectrum, a meaning, a location, a sense, a stone an el...

ΚΟΛΙΕ,18Kt ροζ χρυςός με Αμέθυςτο. Μια πέτρα που προάγει την ηρεμία και την γαλήνη και ανακουφίζει την κακή διάθεςη! Το μωβ  χρώμα του Αμέθυςτου επίςης, παραπέμπειστο

ΚΟΛΙΕ,18Kt ροζ χρυςός με Αμέθυςτο. Μια πέτρα που προάγει την ηρεμία και την γαλήνη και ανακουφίζει την κακή διάθεςη! Το μωβ χρώμα του Αμέθυςτου επίςης, παραπέμπειστο