Περισσότερες ιδέες από το manos
Image from http://www.printmini.com/printables/furn/cpu.gif.

Image from http://www.printmini.com/printables/furn/cpu.gif.