περιγραφή

Collection by Sofaki • Last updated 9 days ago

13 
Pins
Welcome to Dover Publications Word Play! Write Your Own Crazy Comics Teaching French, Teaching Writing, Teaching Spanish, Writing Skills, Writing Activities, Classroom Activities, Teaching English, Teaching Resources, French Classroom

Cómo hacer un cómic - Web del maestro

Cómo hacer un cómic - Recursos educativos y material didáctico para niños/as de Infantil y Primaria. Descarga Cómo hacer un cómic

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1 - Upbility GR Pocket Cards, Line Chart, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "Περιγραφή 1 - Βάζω τις λέξεις στη σειρά" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1 - Upbility GR Pocket Cards, Bar Chart, Pocket Charts, Bar Graphs

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "Περιγραφή 1 - Βάζω τις λέξεις στη σειρά" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1 - Upbility GR Pocket Cards, Peanuts Comics, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "Περιγραφή 1 - Βάζω τις λέξεις στη σειρά" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1 - Upbility GR Pocket Cards, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "Περιγραφή 1 - Βάζω τις λέξεις στη σειρά" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2 - Upbility GR Pocket Cards, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2 - Upbility GR Pocket Cards, Chart, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2 - Upbility GR Pocket Cards, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2 - Upbility GR Pocket Cards, Ecards, Memes, E Cards, Pocket Charts, Meme, Jokes

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2 - Upbility GR Pocket Cards, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2 - Upbility GR Pocket Cards, Pocket Charts

POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2

Στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 2" αναφέρονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι σημασιολογικά συνδεόμενες λέξεις. Το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή.