Περισσότερες ιδέες από το anna-beth
Tekenspel - Strippen Zieher - Earth Games - Spelmaterialen met een positieve invloed Een dynamisch creatief, interactief tekenspel voor 2 tot 10 personen. Geschikt vanaf 4 jaar t/m voor volwassenen. Voor binnen en buiten met krijt, stift of stoepkrijt. Voor op school, kinderopvang, training, teamwork, feestjes.

Tekenspel - Strippen Zieher - Earth Games - Spelmaterialen met een positieve invloed Een dynamisch creatief, interactief tekenspel voor 2 tot 10 personen. Geschikt vanaf 4 jaar t/m voor volwassenen. Voor binnen en buiten met krijt, stift of stoepkrijt. Voor op school, kinderopvang, training, teamwork, feestjes.

Marker is attached to 8 strings, and the group has to write out a word by working together and only holding onto the last foot foot of each string. Great team building activity for upper elementary students.

Marker is attached to 8 strings, and the group has to write out a word by working together and only holding onto the last foot foot of each string. Great team building activity for upper elementary students.

Team building #STEM Challenge: Make a cup tower using a rubber band and four pieces of string! From Alma Alexander (/purely/.primary)

Team building #STEM Challenge: Make a cup tower using a rubber band and four pieces of string! From Alma Alexander (/purely/.primary)

Team Building Task-The Cup Challenge - take a rubber band and tie 6 strings to it (though I think 5 would work if you want smaller groups). Participants must use only the strings to move 6 cups into a pyramid formation.  You can make this a competition between the groups or give them harder cup moving tasks.

Team Building Task-The Cup Challenge - take a rubber band and tie 6 strings to it (though I think 5 would work if you want smaller groups). Participants must use only the strings to move 6 cups into a pyramid formation. You can make this a competition between the groups or give them harder cup moving tasks.

Imagen juego cooperativo

Imagen juego cooperativo

This fun game doubles as a great teamwork activity (scheduled via http://www.tailwindapp.com?utm_source=pinterest&utm_medium=twpin&utm_content=post79565377&utm_campaign=scheduler_attribution)

This fun game doubles as a great teamwork activity (scheduled via http://www.tailwindapp.com?utm_source=pinterest&utm_medium=twpin&utm_content=post79565377&utm_campaign=scheduler_attribution)

Bookmark Corner Characters - 1st week activity to get them psyched about reading

Bookmark Corner Characters - 1st week activity to get them psyched about reading

Flower crown Rustic wedding hair accessories by NoonOnTheMoon

Flower crown Rustic wedding hair accessories by NoonOnTheMoon

Butterfly Bobby Pin Hair Accessory by CircaAD on Etsy

Butterfly Bobby Pin Hair Accessory by CircaAD on Etsy

Gold Oriental Filigree Knot Pendant Jet Black Teardrop by LeChaim

Gold Oriental Filigree Knot Pendant Jet Black Teardrop by LeChaim