AcuScience

AcuScience

www.acuscience.gr
Γ. Σισίνη 14-16 Αθήνα / Κέντρο οργάνωσης και εκτέλεσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινέζικης Ιατρικής, Ιατρικού Βελονισμού και ωτοβελονισμού. Διευθυντής Μιλτιάδης Καράβης.
AcuScience