Περισσότερες ιδέες από το Alain
Furiere della compagnia di élite del 3 rgt. ussari francesi

Furiere della compagnia di élite del 3 rgt. ussari francesi

La Pintura y la Guerra. Sursumkorda in memoriam

La Pintura y la Guerra. Sursumkorda in memoriam

Garde d'Honneur -Trompette 2e rgt- Rousselot

Garde d'Honneur -Trompette 2e rgt- Rousselot

La Pintura y la Guerra. Sursumkorda in memoriam

La Pintura y la Guerra. Sursumkorda in memoriam

Russia; Imperial Guard, Semenovski Regiment, Officer, Russo-turkish War, 1877

Russia; Imperial Guard, Semenovski Regiment, Officer, Russo-turkish War, 1877

Guardia d'onore del 4 rgt. guardie d'onore francesi

Guardia d'onore del 4 rgt. guardie d'onore francesi

Guardia d'onore del 4 rgt. guardie d'onore francesi

Guardia d'onore del 4 rgt. guardie d'onore francesi

Projets pour de nouveaux uniformes- by Edouard Detaille 2

Projets pour de nouveaux uniformes- by Edouard Detaille 2

Mameluco 1805. Metal Modeles. 54mm

Mameluco 1805. Metal Modeles. 54mm