Refectory - Dionysiou Monastery, Agion Oros

Refectory - Dionysiou Monastery, Agion Oros

Gate - Dionysiou Monastery, Agion Oros

Gate - Dionysiou Monastery, Agion Oros

Aqueduct II through the eyes of dekanski

Aqueduct II through the eyes of dekanski

Viewpoint and bower through the eyes of dekanski

Viewpoint and bower - Simonos Petra Monastery, Agion Oros

Aqueduct, again - Iviron, Agion Oros

Aqueduct, again - Iviron, Agion Oros

Monk in work - Iviron, Agion Oros

Monk in work - Iviron, Agion Oros

Macedonia, Galleries, Europe, Greece

Athos with cap through the eyes of dekanski

This photo from Agion Oros, Macedonia is titled 'Athos with cap'.

Sermon through the eyes of dekanski

Sermon through the eyes of dekanski

Domes through the eyes of dekanski

Domes through the eyes of dekanski

Sunset through the eyes of dekanski

Sunset through the eyes of dekanski

Verandas of Dionysiou through the eyes of dekanski

This photo from Agion Oros, Macedonia is titled 'Verandas of Dionysiou'.

Porta (monastery courtyard) through the eyes of dekanski

Porta (monastery courtyard) through the eyes of dekanski

Fiali through the eyes of dekanski

Fiali through the eyes of dekanski

Window through the eyes of dekanski

This photo from Agion Oros, Macedonia is titled 'Window'.

Pinterest
Search