Για να πλάσεις παιδιά πρέπει πρώτα να πλάσεις τον εαυτό σου.

Για να πλάσεις παιδιά πρέπει πρώτα να πλάσεις τον εαυτό σου.

"We are each composed of many parts, each clamoring for expression. We can be held responsible only  for the final compromise, not for the wayward impulses of each of the parts." - Irvin D. Yalom in When Nietzsche Wept

"We are each composed of many parts, each clamoring for expression. We can be held responsible only for the final compromise, not for the wayward impulses of each of the parts." - Irvin D. Yalom in When Nietzsche Wept

Some day soon, perhaps in forty years, there will be no one alive who has ever known me. That's when I will be truly dead - when I exist in no one's memory. I thought a lot about how someone very old is the last living individual to have known some person or cluster of people. When that person dies, the whole cluster dies,too, vanishes from the living memory. I wonder who that person will be for me. Whose death will make me truly dead?”

Some day soon, perhaps in forty years, there will be no one alive who has ever known me. That's when I will be truly dead - when I exist in no one's memory. I thought a lot about how someone very old is the last living individual to have known some person or cluster of people. When that person dies, the whole cluster dies,too, vanishes from the living memory. I wonder who that person will be for me. Whose death will make me truly dead?”

This is why personal development books won't suffice in the end...This is why we need therapy, counseling...

QuotesViral, Number One Source For daily Quotes. Leading Quotes Magazine & Database, Featuring best quotes from around the world.

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει» ― Irvin D. Yalom, Όταν έκλαψε ο Νίτσε «Η απελπισία είναι το τίμημα που πληρώνει κανείς

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει» ― Irvin D. Yalom, Όταν έκλαψε ο Νίτσε «Η απελπισία είναι το τίμημα που πληρώνει κανείς

Pinterest
Search