Ζωγραφική

8 Pins
 1y
Collection by
a blue and white poster with trees on it's sides, the words in spanish are
Εκτυπώσιμα: Είδη Αντωνυμιών (πίνακας + ασκήσεις)
an image of many different women in circles
𝔸𝕖𝕤𝕥𝕙𝕖𝕥𝕚𝕔 𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞