Μεσσηνίων Ήθη...: Παραδοσιακές Φορεσιές: Μάνη!

Μεσσηνίων Ήθη...: Παραδοσιακές Φορεσιές: Μάνη!

τσακώνικη φορεσιά

τσακώνικη φορεσιά

Detail from traditional costume of Tsakonia, Αdrcadia, Greece/ Λεπτομερεια απ την παραδοσιακη φορεσια της Τσακωνιας, Αρκαδια.

Detail from traditional costume of Tsakonia, Αdrcadia, Greece/ Λεπτομερεια απ την παραδοσιακη φορεσια της Τσακωνιας, Αρκαδια.

Urban women’s costume of Pyrgos, Ilia, Peloponnese. Mid/late 19th c. © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece  The urban costume of Pyrgos is unique and was taken as the model for the ‘Amalia’ costume. It consists of a white silk-and-cotton chemise with gold braid on the sleeves, a kavádi (dress) of pink and white brocade and an old-style zipoúni (jacket) of crimson velvet adorned with braid, gold-brocaded ribbons and a little gold embroidery round the edges and on the…

Urban women’s costume of Pyrgos, Ilia, Peloponnese. Mid/late 19th c. © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece The urban costume of Pyrgos is unique and was taken as the model for the ‘Amalia’ costume. It consists of a white silk-and-cotton chemise with gold braid on the sleeves, a kavádi (dress) of pink and white brocade and an old-style zipoúni (jacket) of crimson velvet adorned with braid, gold-brocaded ribbons and a little gold embroidery round the edges and on the…

Woman wearing the “Amalia” costume. Late 19th c.  © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece

Woman wearing the “Amalia” costume. Late 19th c. © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece

‘Amalia’ costume Athens, Attica. Late 19th c. © Peloponnesian Folklore Foundation. The urban costume of the Peloponnese spread to other parts of Greece after 1837, when Amalia, the first Queen of Greece, adopted it as the official court dress, combining the Biedermeier style with the local kavádi and zipoúni. The dress is made of taffeta, with an open bodice to show the neck opening of the chemise. The kondogoúni is of velvet, gold-embroidered and very close-fitting. The cap is a kalpak.

‘Amalia’ costume Athens, Attica. Late 19th c. © Peloponnesian Folklore Foundation. The urban costume of the Peloponnese spread to other parts of Greece after 1837, when Amalia, the first Queen of Greece, adopted it as the official court dress, combining the Biedermeier style with the local kavádi and zipoúni. The dress is made of taffeta, with an open bodice to show the neck opening of the chemise. The kondogoúni is of velvet, gold-embroidered and very close-fitting. The cap is a kalpak.

Kondogoúni, jacket made from a Turkish anderí for the ‘Amalia’ costume   Peloponnese. Mid 19th century  H. 0.34 m.  © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece  The kondogoúni is made of red cotton, embroidered all over with gold thread and spangles in floral designs. All the openings are edged with braid and the lining is purple. It was remade from an Turkish anderí.

Kondogoúni, jacket made from a Turkish anderí for the ‘Amalia’ costume Peloponnese. Mid 19th century H. 0.34 m. © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece The kondogoúni is made of red cotton, embroidered all over with gold thread and spangles in floral designs. All the openings are edged with braid and the lining is purple. It was remade from an Turkish anderí.

Kondogoúni, jacket made from a Turkish anderí for the ‘Amalia’ costume Peloponnese. Mid 19th century H. 0.34 m. © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece The kondogoúni is made of red cotton, embroidered all over with gold thread and spangles in floral designs. All the openings are edged with braid and the lining is purple. It was remade from an Turkish anderí.

Kondogoúni, jacket made from a Turkish anderí for the ‘Amalia’ costume Peloponnese. Mid 19th century H. 0.34 m. © Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, Greece The kondogoúni is made of red cotton, embroidered all over with gold thread and spangles in floral designs. All the openings are edged with braid and the lining is purple. It was remade from an Turkish anderí.

Pinterest
Αναζήτηση