Άγγελος Ευάγγελος Γιώργος Τσιριμώκος
Άγγελος Ευάγγελος Γιώργος Τσιριμώκος
Άγγελος Ευάγγελος Γιώργος Τσιριμώκος

Άγγελος Ευάγγελος Γιώργος Τσιριμώκος

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΟΣΜΕ ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΣΕ ΖΩ ΚΑΙ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ... ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣ