Κώστας Αντώνης

Κώστας Αντώνης

Ο αγιογράφος Κων/νος Γ. Αντώνης κατάγεται από τους Χριστούς Ιωαννίνων, ένα χωριό που βρίσκετε στα Τζουμέρκα κοντά στο κεφαλοχώρι Πράμαντα. Είναι γιός πολύτεκνης
Κώστας Αντώνης