Agni Nessie
More ideas from Agni
ภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่า: มัวแต่มองความฝันที่เอื้อมไม่ถึง ทั้งๆที่ตัวเองอยู่กับที่แล้วไม่เริ่มอะไรเลย

yuumei-art: Art - Rain It’s the rainy season again~I always loved the reflection of the sky against the wet pavement. It feels so nostalgic for some reason.

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ … #phitiểuthuyết Phi Tiểu Thuyết #amreading #books #wattpad

Sometimes Life Is Unfair, Black And White Art, Sad Girl, Wall Art, Surreal…