Απλα και όμορφα κόλλυβα+ + + Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν + + + The Eastern Orthodox Facebook: https://www.facebook.com/TheEasternOrthodox Pinterest The Eastern Orthodox: http://www.pinterest.com/easternorthodox/ Pinterest The Eastern Orthodox Saints: http://www.pinterest.com/easternorthodo2/

Απλα και όμορφα κόλλυβα+ + + Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν + + + The Eastern Orthodox Facebook: https://www.facebook.com/TheEasternOrthodox Pinterest The Eastern Orthodox: http://www.pinterest.com/easternorthodox/ Pinterest The Eastern Orthodox Saints: http://www.pinterest.com/easternorthodo2/

Kollyva - Saturday of Souls

Soul Saturday is a special day in the Orthodox Church to remember those who have fallen asleep. It is tradition to prepare Kollyva and Prosforo for Church.

Koliva So beautiful

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ

Κόλλυβα: ένα γευστικό ταμπού με βαθιές ρίζες

Κόλλυβα: ένα γευστικό ταμπού με βαθιές ρίζες

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ

Religious Icons, Orthodox Easter, Food Styling, Faith

Pinterest
Search