Βωλίτης ο βασιλικός - Butyriboletus regius

Βωλίτης ο βασιλικός - Butyriboletus regius

Νεαρό Ag. campestris  με ρόδινα ελάσματα

Νεαρό Ag. campestris με ρόδινα ελάσματα

o Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

o Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Νεαρό Ag. campestris  με ρόδινα ελάσματα

Νεαρό Ag. campestris με ρόδινα ελάσματα

Υγροφόρος ο μαρτιάτικος (Hygrophorus marzuolus)

Υγροφόρος ο μαρτιάτικος (Hygrophorus marzuolus)

Ένα νεαρό καρπόσωμα του Αμανίτη του κοκκινίζων

Ένα νεαρό καρπόσωμα του Αμανίτη του κοκκινίζων

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Μορχέλα η εξέχουσα - Morchella elata

Μορχέλα η εξέχουσα - Morchella elata

Αγροκύβη η κυλινδρική (Agrocybe cylindracea)

Αγροκύβη η κυλινδρική (Agrocybe cylindracea)

Η πολύτιμη λευκή τρούφα (Tuber magnatum)

Η πολύτιμη λευκή τρούφα (Tuber magnatum)

Ακανθόχοιρος ο καγκελοειδής - Hericium clathroides

Ακανθόχοιρος ο καγκελοειδής - Hericium clathroides

Λυκόπερδο (Lycoperdon)

Λυκόπερδο (Lycoperdon)

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Morchella esculenta or Morchella vulgaris This is a picture of a Morel.

Pinterest
Search