Τσαρούχης αγόρι

Γιάννης Τσαρούχης. Μελέτες για 17 θέματα

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

Copying Titian Paris, 1971 Oil on cloth, x 100 cm Inv.by Yiannis Tsarouchis

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

Stage set for Euripides' Orestes Paris, 1968 (Gouache on paper)

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

Stage set for Shakespeare's The Tempest Athens, 1934 (Water-colour on paper)

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Τσαρούχης

16 (8)

Γιάννης Τσαρούχης. Μελέτες για 17 θέματα

Self portrait of painter with his model - Yiannis Tsaroychis

Pinterest
Search