Το νέο νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι : Διατροφή στην Κατοχή

Το νέο νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι : Διατροφή στην Κατοχή

1948 Hungry Greek children waiting for their rations of powdered milk --

Hungry Greek children waiting for their rations of powdered milk - 1948 David Seymour / Magnum Jennings and Brewster, p.

Greek and Armenian refugee children outside barracks near Athens, Greece, in 1923, following their expulsion from Turkey.

Greek and Armenian refugee children outside barracks near Athens, 1923

Στο δρόμο για τα χειμαδιά Ηπειρος 1963 φωτ.Κ.Μπαλάφας

Στο δρόμο για τα χειμαδιά Ηπειρος 1963 φωτ.Κ.Μπαλάφας

Refugees in Greece, 1922

and violent expulsions of ethnic Greeks from Asia Minor and Muslims from Greece, as told not only by historians but also the refugees themselves.

1897 - Orphans of Sultan’s Victims, at the Cretan Refugees’ Food Kitchen, Athens, Greece Source: Library of Congress LC-USZ62-65955

1897 - Orphans of Sultan’s Victims, at the Cretan Refugees’ Food Kitchen, Athens, Greece Source: Library of Congress

Nemea. Children. 1924; Dorothy Burr Thompson.

Nemea. Children. 1924; Dorothy Burr Thompson.

Genocide Museum | The Armenian Genocide Museum-institute

Widow Rejas Harutyunyan with her children, Mush 1916 Collection of Bodil Biorn Norwegian State archive

Athens,Greece 1942. Photo taken by Voula Papaioannou

Athens,Greece Photo taken by Voula Papaioannou.(Under German and Axis occupation, death ratio due to famine raised to one of the highest in occupied Europe).

Pinterest
Search