Περισσότερες ιδέες από το Alex

Doppelgänger by Michail Chatzicharalampous | Artemis 1932 Art & Design House (www.artemis1932.com)

The Gun by Artemis 1932 Art & Design House (www.artemis1932.com)

Artemis 1932 | Michail Chatzicharalampous » Ink IV

Fehlgehen II by Artemis 1932 Art & Design House (www.artemis1932.com)

Nacht by Michail Chatzicharalampous | Artemis 1932 Art & Design House (www.artemis1932.com)

Artemis 1932 | Michail Chatzicharalampous » Handmade book "I"