Δωρεάν μαθήματα από πανεπιστήμια του εξωτερικού

The Race is on to Segment for MOOCs: To the Victor Go the Spoils

Νέες υπηρεσίες οργάνωσης & ανάδειξης του εγχώριου ψηφιακού περιεχομένου - ΕΡΤ

Νέες υπηρεσίες οργάνωσης & ανάδειξης του εγχώριου ψηφιακού περιεχομένου - ΕΡΤ

«Εκρηκτική Λαμπρή»: Διαδραστική Έκθεση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα - ΕΡΤ

«Εκρηκτική Λαμπρή»: Διαδραστική Έκθεση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα - ΕΡΤ

Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 2012 στο Ε.Ι.Ε. - ΕΡΤ

Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 2012 στο Ε.Ι.Ε. - ΕΡΤ

Ανοιχτή γνώση & νέες τεχνολογίες ως «γέφυρες» πολιτισμού - ΕΡΤ

Ανοιχτή γνώση & νέες τεχνολογίες ως «γέφυρες» πολιτισμού - ΕΡΤ

Pinterest
Search