γωνιές

61 Pins
 19h
Collection by

ζάρια

0 Pins
two paper cut outs with an image of a person in a dress and stars on them
Dolap Etiketi
the words in russian are surrounded by colorful flowers and swirls on a white background
Διακόσμηση τάξης
l
the instructions for making toys are shown here
Υλικό για την γωνιά της πλαστελίνης | Κάρτες με οδηγίες (βήμα βήμα) (Popi-it.gr)
Υλικό για την γωνιά της πλαστελίνης | Κάρτες με οδηγίες (βήμα βήμα)
four stickers with words that describe the different types of vegetables and fruits in them
Οργανώνοντας τη γωνιά του μανάβικου στο νηπιαγωγείο
Το νέο νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι : Οργανώνοντας τη γωνιά του μανάβικου στο νηπιαγωγείο
a yellow and white chevroned background with the words tagins 5 vees exp
Παρουσιολόγια για το Νηπιαγωγείο: 50 νέες χρήσιμες συνδέσεις (Δραστηριότητες, παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό για το Νηπιαγωγείο)
Παρουσιολόγια για το Νηπιαγωγείο: 50 νέες χρήσιμες συνδέσεις
a child's play area made out of cardboard with cars and trucks on it
Dica boa
compartilhar/ aprender/criança
cars and trucks are on the road with matching paper placemats to make them look like they're racing
Road Themed Shape Formation
This is a very fun way to learn about shapes- especially if you love cars! Children can practice driving their toy cars around the numerous shapes. As they do, encourage them to describe the different shapes that the roads make. For fine motor skill practice, why not laminate the shapes and get your children to follow the roads using a board marker pen? Thank you @includ.ed (on Instagram) for sharing this wonderful activity idea.
a road map with cars and houses on it, as well as the words go
Playing with a toy car, fire truck or police car on the streets is a lot of fun ...
a child's handprinting is displayed on a tray with other craft supplies
Nail Salon Kids Activity Free Nails Printable
Игра "Салон красоты" для девочек 🙂