ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ

Statue of a member of the imperial family shown in heroic semi-nudity Early Imperial, Augustan or Julio-Claudian, 27 B. Roman Marble, pigment, gilding The figure is depicted in the.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ

This Ancient Greek sculpture depicts the clothing a women would wear including a chiton and a himation.

http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_07.286.23.jpg

Statuette of Nike (personification of victory), late century b. Classical Greek Terracotta I named my car Nike, I name all my cars :)

Origami

http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_27.45.jpg

http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_27.45.jpg

Pinterest
Search