Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Collection by All about Business LTD • Last updated 6 days ago

255 
Pins
 • 
10 
Followers

Όλα τα Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

All about Business LTD
Επιδότηση από 50% ως και 65% για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31/01/2021 -Η εταιρεία πρέπει να λειτουργεί πριν το 2017 -Η εταιρεία πρέπει να είχε το 2019 τουλάχιστον 2 άτομα μέσο όρο προσωπικό

ΕΣΠΑ – Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Παράταση υποβολών ως 31/01/2021

Επιδότηση από 50% ως και 65% για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31/01/2021 -Η εταιρεία πρέπει να λειτουργεί πριν το 2017 -Η εταιρεία πρέπει να είχε το 2019 τουλάχιστον 2 άτομα μέσο όρο προσωπικό

Παράταση στη δράση Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.aab.gr/s/covidattikis Δωρεάν online προαξιολόγηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 για όλες τις Περιφέρειες.

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 30.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 21/10/2020 ως και 23/11/2020. Περισσότερες λεπτομέρειες: Δωρεάν online προαξιολόγηση για το

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 30.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 21/10/2020 ως και 23/11/2020. Περισσότερες λεπτομέρειες: Δωρεάν online προαξιολόγηση για το

Δωρεάν online προαξιολόγηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 για όλες τις Περιφέρειες.

Δωρεάν online προαξιολόγηση

Δωρεάν online προαξιολόγηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 για όλες τις Περιφέρειες.

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 15.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 04/11/2020 ως και 08/03/2021.

Ενίσχυση που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 15.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 04/11/2020 ως και 08/03/2021.

Δωρεάν online προαξιολόγηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 για όλες τις Περιφέρειες.

Δωρεάν online προαξιολόγηση

Δωρεάν online προαξιολόγηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 για όλες τις Περιφέρειες.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 23/10/2020 ως και 20/11/2020.

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Αττικής

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 23/10/2020 ως και 20/11/2020.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 23/10/2020 ως και 20/11/2020.

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Αττικής

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 23/10/2020 ως και 20/11/2020.

Από τη δράση θα ενισχυθούν ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΣΠΑ - Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Από τη δράση θα ενισχυθούν ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 02/10/2020 ως και 26/10/2020.

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 02/10/2020 ως και 26/10/2020.

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 08/10/2020 ως και 01/11/2020. Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.aab.gr/s/covidpeloponnisou

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019,με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 13/10/2020 ως και 03/11/2020. Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.aab.gr/s/covidsterea

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019,με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 13/10/2020 ως και 02/11/2020.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Περιφέρεια Κρήτης

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019,με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 13/10/2020 ως και 02/11/2020.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019,με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 30.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 8-31 Οκτωβρίου 2020.

ΕΣΠΑ- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στα Ιόνια Νησιά

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019,με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 30.000€ και καλύπτει τους κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης, Τουρισμού, Εστίασης, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Υποβολή αιτήσεων από 8-31 Οκτωβρίου 2020.

Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 1.000.000€.

ΕΣΠΑ - Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 1.000.000€.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.  Επενδυτικά σχέδια από 400.000€ έως 3.000.000€ με επιδότηση ως 55%.

ΕΣΠΑ - Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Επενδυτικά σχέδια από 400.000€ έως 3.000.000€ με επιδότηση ως 55%.