Επιδοτούμενα Προγράμματα

All about Business LTD
Όλα τα Επιδοτούμενα Προγράμματα
68 Pin3 Ακόλουθοι
Ακόμα μια επιχείρηση εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων υλοποίησε με επιτυχία την επιδότηση της μέσω της All about Business

Ακόμα μια επιχείρηση εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων υλοποίησε με επιτυχία την επιδότηση της μέσω της All about Business

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου.  Το πρόγραμμα αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Το πρόγραμμα αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Έναρξη του προγράμματος Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες». Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 24-01-2017 έως 22-02-2017.

Έναρξη του προγράμματος Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες». Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 24-01-2017 έως 22-02-2017.

Εγκρίσεις Πτυχιούχων

Εγκρίσεις Πτυχιούχων

Πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται από 17.000€ ως 22.000€. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016.

Πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται από 17.000€ ως 22.000€. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016.

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 2016. Επιδότηση 100% ως 60.000€  Στόχος του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 2016. Επιδότηση 100% ως 60.000€ Στόχος του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης

Pinterest
Αναζήτηση