Επιδοτούμενα Προγράμματα

Όλα τα Επιδοτούμενα Προγράμματα
85 Pins3 Followers
Επιδοτούνται οι υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5) ποδοσφαίρου κτλ στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτούνται οι υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5) ποδοσφαίρου κτλ στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτούνται οι υπηρεσίες σχολής ιππασίας στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%.

Επιδοτούνται οι υπηρεσίες σχολής ιππασίας στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%.

Business

Επιδοτούνται οι υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%.

Επιδοτούνται οι υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%.

Επιδοτείτε η αγορά αθλητικού εξοπλισμού προς εκμίσθωση (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κτλ), στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτείτε η αγορά αθλητικού εξοπλισμού προς εκμίσθωση (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κτλ), στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτείτε η αγορά εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κτλ), στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτείτε η αγορά εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κτλ), στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτείται η αγορά αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων που προορίζονται προς εκμίσθωση στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%.  Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Επιδοτείται η αγορά αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων που προορίζονται προς εκμίσθωση στο νέο πρόγραμμα του Τουρισμού «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιδότηση ως 50%. Δείτε το ενημερωτικό εδώ https://goo.gl/L6JDvE

Business

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  Το Μέτρο 3.4.4 αφορά την Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης και εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.  Το πρόγραμμα αφορά σε επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία, ορίζεται ως «η διαδικασία βάσει της οποίας προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα προϊόντα».  Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το…

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Το Μέτρο 3.4.4 αφορά την Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης και εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων. Το πρόγραμμα αφορά σε επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία, ορίζεται ως «η διαδικασία βάσει της οποίας προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα προϊόντα». Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το…

Ως σήμερα οι συνεργάτες της All about Business LTD έχουν εκταμιεύσει 7.232.610€ από επιδοτούμενα προγράμματα.

Ως σήμερα οι συνεργάτες της All about Business LTD έχουν εκταμιεύσει 7.232.610€ από επιδοτούμενα προγράμματα.

Δωρεάν προαξιολόγηση και υποβολές με 200€ για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος. Η 3η φάση ξεκινά για υποβολές από 8.11.2017 και διαρκεί έως 13.12.2017

Δωρεάν προαξιολόγηση και υποβολές με 200€ για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος. Η 3η φάση ξεκινά για υποβολές από 8.11.2017 και διαρκεί έως 13.12.2017

Με την καθοδήγηση της All about Business LTD, εγκρίθηκαν συνολικά 9 προτάσεις (με μέσο όρο βαθμολογίας 88,11) στη Δράση " Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών", με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.216.466€

Με την καθοδήγηση της All about Business LTD, εγκρίθηκαν συνολικά 9 προτάσεις (με μέσο όρο βαθμολογίας 88,11) στη Δράση " Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών", με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.216.466€

Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά υλικά - Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό (https://goo.gl/9G7q3I) Οι δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.  Η δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά υλικά - Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό (https://goo.gl/9G7q3I) Οι δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Η All about Business βοήθησε 78 παιδιά στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" 2017-2018, δίνοντας τους την δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων.

Η All about Business βοήθησε 78 παιδιά στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" 2017-2018, δίνοντας τους την δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων.

Από 5/7/2017 ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» https://goo.gl/9G7q3I Η All about Business προσφέρει Δωρεάν Προαξιολόγηση και υποβολές από 200€

Από 5/7/2017 ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» https://goo.gl/9G7q3I Η All about Business προσφέρει Δωρεάν Προαξιολόγηση και υποβολές από 200€

Pinterest
Search