Επιδοτούμενα Προγράμματα

Όλα τα Επιδοτούμενα Προγράμματα
76 Pin3 Ακόλουθοι
Δωρεάν προαξιολόγηση και υποβολές με 200€ για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος. Η 3η φάση ξεκινά για υποβολές από 8.11.2017 και διαρκεί έως 13.12.2017

Δωρεάν προαξιολόγηση και υποβολές με 200€ για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος. Η 3η φάση ξεκινά για υποβολές από 8.11.2017 και διαρκεί έως 13.12.2017

Με την καθοδήγηση της All about Business LTD, εγκρίθηκαν συνολικά 9 προτάσεις (με μέσο όρο βαθμολογίας 88,11) στη Δράση " Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών", με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.216.466€

Με την καθοδήγηση της All about Business LTD, εγκρίθηκαν συνολικά 9 προτάσεις (με μέσο όρο βαθμολογίας 88,11) στη Δράση " Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών", με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.216.466€

Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά υλικά - Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό (https://goo.gl/9G7q3I) Οι δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.  Η δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά υλικά - Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό (https://goo.gl/9G7q3I) Οι δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Η All about Business βοήθησε 78 παιδιά στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" 2017-2018, δίνοντας τους την δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων.

Η All about Business βοήθησε 78 παιδιά στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" 2017-2018, δίνοντας τους την δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων.

Από 5/7/2017 ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» https://goo.gl/9G7q3I Η All about Business προσφέρει Δωρεάν Προαξιολόγηση και υποβολές από 200€

Από 5/7/2017 ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» https://goo.gl/9G7q3I Η All about Business προσφέρει Δωρεάν Προαξιολόγηση και υποβολές από 200€

Προδημοσίευση της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»  H Δράση 4.1.1  στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών για επενδύσεις ως και 1.000.000€. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο link https://goo.gl/w6GXVV

Προδημοσίευση της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» H Δράση 4.1.1 στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών για επενδύσεις ως και 1.000.000€. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο link https://goo.gl/w6GXVV

Ακόμα μια επιχείρηση εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων υλοποίησε με επιτυχία την επιδότηση της μέσω της All about Business

Ακόμα μια επιχείρηση εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων υλοποίησε με επιτυχία την επιδότηση της μέσω της All about Business

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου.  Το πρόγραμμα αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Το πρόγραμμα αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Pinterest
Αναζήτηση