Σωτηρης Παπαζησης

Σωτηρης Παπαζησης

Σωτηρης Παπαζησης
More ideas from Σωτηρης
Meryem suresinin girişindeki ayetlerin kullanıldığı bu vefk onulmaz hastalar için. İki nüsha hazırlanarak, birinin suyunun içilmesi öneriliyor

Meryem suresinin girişindeki ayetlerin kullanıldığı bu vefk onulmaz hastalar için. İki nüsha hazırlanarak, birinin suyunun içilmesi öneriliyor

You’ve probably heard a lot about how carrots are good for your eyes, but you’ve probably never heard that they also make a cough remedy.  Yes, carrots are a great ingredient that removes phlegm wh…

You’ve probably heard a lot about how carrots are good for your eyes, but you’ve probably never heard that they also make a cough remedy. Yes, carrots are a great ingredient that removes phlegm wh…

Güneş Tılsımı - Gizli İlimler Sitesi

Güneş Tılsımı - Gizli İlimler Sitesi

Shams al-Ma'airf al-Kubra (the Great Sun of Gnoses)-Ahmad ibn ‘Ali al-Buni- Table of associations between letters, the mansions of the moon, the constellations of the standard zodiac, and the seasons

Shams al-Ma'airf al-Kubra (the Great Sun of Gnoses)-Ahmad ibn ‘Ali al-Buni- Table of associations between letters, the mansions of the moon, the constellations of the standard zodiac, and the seasons

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα

The number 13 paves a potential of creating harmony and unification of the masculine & feminine – and though this sacred and loving union communities come together and walls between races, religion and countries dissolve. http://www.universallifetools.com/13-13-13/

The 13 Spheres of Metatron’s Cube hold within them the wisdoms of the 13 Sacred Keys of Creation; the Sacred and Divine Universal Laws of the Intelligent Field that hold the principles of evolution and the pathways to enlightenment.