Ω γλυκύ μου έαρ (Nektaria Karantzi)

Ω γλυκύ μου έαρ (Nektaria Karantzi)

Nektaria Karantzi - Τώρα είν' Αγια Σαρακοστή - Нектария Карантзы. (Beautiful Greek Song about Great Lent)

Nektaria Karantzi - Τώρα είν' Αγια Σαρακοστή - Нектария Карантзы. (Beautiful Greek Song about Great Lent)

Απολυτίκιο Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Απολυτίκιο Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Δούλοι Κύριον - Ψαλμός 134ος

'Some call men intelligent because they have the power of discernment on the sensible plane. But the really intelligent people are those who control their own desires. Mark the Ascetic

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6/8

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6/8

Απολυτίκιο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης - 21 ΜΑΙΟΥ

Απολυτίκιο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης - 21 ΜΑΙΟΥ

Greek Byzantine Hymns Part 2

Decorate your home or office with icon magnets from Monastery Icons like this Virgin & Child Round Magnet.

Cherubic Hymn: Extended Melody - Χερουβικόν: Αργό Μέλος- 1st Tone

Jesus healing the bleeding woman, Roman catacombs, - Healing of a bleeding women, Marcellinus Peter Catacomb

Ψαλμός ΡΜΗ΄. 148 - Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών

Ψαλμός ΡΜΗ΄. 148 - Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών

Απολυτίκιο Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου - 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Απολυτίκιο Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου - 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Ρώσου - 27 ΜΑΙΟΥ

Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Ρώσου - 27 ΜΑΙΟΥ

Απολυτίκιο Συνάξεως Ιωάννου του προδρόμου - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Απολυτίκιο Συνάξεως Ιωάννου του προδρόμου - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Απολυτίκιο Αγ. Δημητρίου του Μυροβλύτου - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

The Miracles of St. Demetrios the Myrrh-Streamer - article link

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ Ευγένιος Χαρδαβέλλας Άγιος Παΐσιος

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ Ευγένιος Χαρδαβέλλας Άγιος Παΐσιος

Pinterest
Search