Αναμνήσεις

Vintage Poster - Americana - America Baking Powder - Laundry - Kitchen - household - Cleaning - Cooking

Vintage Poster - Americana - America Baking Powder - Laundry - Kitchen - household - Cleaning - Cooking

Vintage Poster - Americana - America Baking Powder - Laundry - Kitchen - household - Cleaning - Cooking

Vintage Poster - Americana - America Baking Powder - Laundry - Kitchen - household - Cleaning - Cooking

Σημειώσεις | Παλιές διαφημίσεις: 20 νοσταλγικές αφίσες

Σημειώσεις | Παλιές διαφημίσεις: 20 νοσταλγικές αφίσες

Παλιές Διαφημίσεις #78 | Ithaque

Παλιές Διαφημίσεις #78 | Ithaque

A Greek vintage poster that I found in Crete, Greece.

A Greek vintage poster that I found in Crete, Greece.

klasika-tiramola-tomos-37-cover.jpg (780×1100)

klasika-tiramola-tomos-37-cover.jpg (780×1100)

Poko Pokito: Παλιές Ελληνικές διαφημίσεις.ΙV

Poko Pokito: Παλιές Ελληνικές διαφημίσεις.ΙV

Ginger beer is the trademark of Eptanisa since the times of the English. Today, it is only produced in Corfu by a small factory of the island. It is made from lemon juice, natural lemon oil, grated ginger of excellent quality, white raisins, water and sugar. It is delicious and refreshing and after three weeks of fermentation it is served ice cold in all cafes from Easter till fall and because of the great demand it is always fresh

Ginger beer is the trademark of Eptanisa since the times of the English. Today, it is only produced in Corfu by a small factory of the island. It is made from lemon juice, natural lemon oil, grated ginger of excellent quality, white raisins, water and sugar. It is delicious and refreshing and after three weeks of fermentation it is served ice cold in all cafes from Easter till fall and because of the great demand it is always fresh

Μαργαρίτες Bitter

Μαργαρίτες Bitter

400 παλιές έντυπες ελληνικές διαφημίσεις - athensville

400 παλιές έντυπες ελληνικές διαφημίσεις - athensville

Pinterest
Αναζήτηση