Ανδριάνα Πολυχρόνη

Ανδριάνα Πολυχρόνη

Ανδριάνα Πολυχρόνη
More ideas from Ανδριάνα
Mi clase de espanol es muy divertida y ocupado. En clase yo leo y escribo en espanol. Yo tengo la clase de espanol a las uno menos cinco de la tarde los martes y los jueves.

In your first attempt to learn Spanish, the first thing you will be taught about is greetings. What do you know if you don't know how to say "hello?

Deutsch

German Personal pronouns (in Nomimnativ = used as subject, and Akkusativ and Dativ = used as objects - German Language

Lancome

Lancome