Περισσότερες ιδέες από το Anastasia
Who knew this was so easy to make?

Who knew this was so easy to make?

Homemade Soft Pretzels

Homemade Soft Pretzels

How to Use a Protractor Freebie

How to Use a Protractor Freebie

Angles  Excellent Source for Identifying and Measuring Angles

Angles Excellent Source for Identifying and Measuring Angles

Aspirin & Lemon Juice Face Mask Doctor Oz said that this Flawless Skin Home Remedy is a great way to clear your complexion. The aspirin has salicylic acid which helps to remove acne and lemon juice has vitamin C, bleaching skin. Baking soda neutralizes the aspirin. 1. Mash 6-12 non-coated aspirins combine w/ freshly squeeze lemon juice. 2. Disolve aspirin until it turns into a paste. 3. Apply to skin and leave for 10 min. 4. Remove mask by dipping cotton in baking soda and water. - Click…

Aspirin & Lemon Juice Face Mask Doctor Oz said that this Flawless Skin Home Remedy is a great way to clear your complexion. The aspirin has salicylic acid which helps to remove acne and lemon juice has vitamin C, bleaching skin. Baking soda neutralizes the aspirin. 1. Mash 6-12 non-coated aspirins combine w/ freshly squeeze lemon juice. 2. Disolve aspirin until it turns into a paste. 3. Apply to skin and leave for 10 min. 4. Remove mask by dipping cotton in baking soda and water. - Click…

Multiplying Fractions Worksheets

Multiplying Fractions Worksheets

How to multiply 2 digit numbers numbers up to 100 - calculating the fast way!    Using this method you will be able to multiply any pair of  two digit numbers with each other - faster than a calculator!    Become a math genius in no time at all using vedic math!

How to multiply 2 digit numbers numbers up to 100 - calculating the fast way! Using this method you will be able to multiply any pair of two digit numbers with each other - faster than a calculator! Become a math genius in no time at all using vedic math!

Fast Mental Math Tricks - Multiply any two digit by 11 instantly!

Fast Mental Math Tricks - Multiply any two digit by 11 instantly!

Useful Math Hacks They Didn't Teach You In School

Useful Math Hacks They Didn't Teach You In School

Η τριχοφυΐα στο πρόσωπο είναι ένα κοινό πρόβλημα για πολλές γυναίκες, ενώ αρκετές από αυτές ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για την απομάκρυνσή τους. Πρέπει ν

Η τριχοφυΐα στο πρόσωπο είναι ένα κοινό πρόβλημα για πολλές γυναίκες, ενώ αρκετές από αυτές ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για την απομάκρυνσή τους. Πρέπει ν