ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  S...

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ S...

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  S...

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ S...

Olives are an integral part of the Mediterranean diet, so we choose them carefully from small, local producers who use traditional techniques. The olives are formulated in convenient packages, in order not to oxidize and to maintain their taste and flavor. Using herbs and spices, green olives have all the flavor of Greek nature. Place: NEMEA, Corinthia

Olives are an integral part of the Mediterranean diet, so we choose them carefully from small, local producers who use traditional techniques. The olives are formulated in convenient packages, in order not to oxidize and to maintain their taste and flavor. Using herbs and spices, green olives have all the flavor of Greek nature. Place: NEMEA, Corinthia

Biological olive oil - Organic Extra Olive   Organic olive oil 60ml. Extra virgin olive oil of low acidity of organic olives. The olives treated carefully and thoroughly at all stages of made oil. The export of olive oil is a handsomely mill, cold pressing, oil extraction phase 2. Received thus a product of high nutritional value and taste. In a transparent glass bottle of 60ml

Biological olive oil - Organic Extra Olive Organic olive oil 60ml. Extra virgin olive oil of low acidity of organic olives. The olives treated carefully and thoroughly at all stages of made oil. The export of olive oil is a handsomely mill, cold pressing, oil extraction phase 2. Received thus a product of high nutritional value and taste. In a transparent glass bottle of 60ml

Fleur de Sel -AFRINA, which is the local name- is the salt formed in the salt pans of Messolonghi ..   Glass jar: 30gr - 1.1oz

Fleur de Sel -AFRINA, which is the local name- is the salt formed in the salt pans of Messolonghi .. Glass jar: 30gr - 1.1oz

Biological olive oil - Organic Extra Olive   Organic olive oil 60ml. Extra virgin olive oil of low acidity of organic olives. The olives treated carefully and thoroughly at all stages of made oil. The export of olive oil is a handsomely mill, cold pressing, oil extraction phase 2. Received thus a product of high nutritional value and taste. In a transparent glass bottle of 60ml

Biological olive oil - Organic Extra Olive Organic olive oil 60ml. Extra virgin olive oil of low acidity of organic olives. The olives treated carefully and thoroughly at all stages of made oil. The export of olive oil is a handsomely mill, cold pressing, oil extraction phase 2. Received thus a product of high nutritional value and taste. In a transparent glass bottle of 60ml

ANCIENT GREEK PRODUCTS : ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ANCIENT GREEK PRODUCTS : ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ANCIENT GREEK PRODUCTS : ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ANCIENT GREEK PRODUCTS : ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Natural sea salt of Messolonghi & Oregano Thyme Rosemary.

Natural sea salt of Messolonghi & Oregano Thyme Rosemary.

Natural sea salt of Messolonghi & Oregano Basil Rosemary

Natural sea salt of Messolonghi & Oregano Basil Rosemary

Natural sea salt of Messolonghi & Oregano Thyme Basil organic

Natural sea salt of Messolonghi & Oregano Thyme Basil organic

100%%20-%20Natural%20raw%20salt%20of%20Messolonghi,%20together%20with%20organic%20herbs%20Oregano,%20%20Thyme,%20%20Basi.l%20(organic%20herbs)%0D%0A%0D%0APaper%20Bag%20:%20180gr%20-%205.3oz%20-%206.3oz%20

100%%20-%20Natural%20raw%20salt%20of%20Messolonghi,%20together%20with%20organic%20herbs%20Oregano,%20%20Thyme,%20%20Basi.l%20(organic%20herbs)%0D%0A%0D%0APaper%20Bag%20:%20180gr%20-%205.3oz%20-%206.3oz%20

100%%20Natural%20raw%20Salt%20of%20Messolonghi,%20together%20with%20organic%20herbs%20OREGANO,%20BASIL,%20ROSEMARY%20(organic%20herbs)%0D%0A%0D%0AGlass%20jar:%20150gr%20-%205.3oz

100%%20Natural%20raw%20Salt%20of%20Messolonghi,%20together%20with%20organic%20herbs%20OREGANO,%20BASIL,%20ROSEMARY%20(organic%20herbs)%0D%0A%0D%0AGlass%20jar:%20150gr%20-%205.3oz

Pinterest
Search