πίνακες συμπεριφοράς

100 Pins
 4mo
two children sitting at a table in front of a sign that says, don't be
Οι κανόνες της τάξης μου
Οι κανόνες της τάξης μου
Οι κανόνες της τάξης μου
an image of two children playing with scissors
Οι κανόνες της τάξης μου
a boy brushing his teeth next to an emotication
Οι κανόνες της τάξης μου
Pre School, Preschool
Οι κανόνες της τάξης μου
a sign that says oi kanonee this tah's moy
Οι κανόνες της τάξης μου
a group of children holding hands in the middle of a frame
Οι κανόνες της τάξης μου
an english poster with pictures of people in different colors and sizes, including children's names
Οι κανόνες της τάξης μου
an image of children writing on a whiteboard with words in russian and english below it
Οι κανόνες της τάξης μου
a group of children sitting on top of a white couch next to an orange and blue border
Οι κανόνες της τάξης μου
an image of a boy and his father
Οι κανόνες της τάξης μου