1965 Παίζουμε κουτσό?

A view of children playing hopscotch in the street in Spanish Harlem, New York City, circa A man tosses a tennis ball in the foreground as an African-American woman and a Latina woman look on.

Αθήνα 1955 φωτ.Δημήτρης Χαρισιάδης

Αθήνα 1955 φωτ.Δημήτρης Χαρισιάδης

Σχοινάκι

Skipping Rope by Lester Talkington of The Photo League, 1950 “On my way home from work, I was attracted by the warm, natural joy of this child skipping rope. I sat down in a doorway, which shielded.

17 σπάνιες φωτογραφίες από τότε που τα παιδιά έπαιζαν κρυφτό, βόλους, μακριά γαϊδούρα.

17 rare photos since the children were playing hide and seek, marbles, away donkey - Indelible

Δεκαετία του '60. Παίζαμε 'μακρυά γαϊδούρα'.

Παλαιά ομαδικά παιγνίδια - Old group games - there is a translator on the site - Vecchia squadra giochi - si traduce in sito - Старые командные игры - переведены на веб-сайт

Μήλα

Kids playing the "mila" You must hit with the ball all players standing between you and the other kid opposite

Pinterest
Search