ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
More ideas from ΜΑΡΙΑ
Minoan Bull's Head Rhyton, ca. 1450 B.C. from the Little Palace of Knossos, Crete

Minoan Bull's Head Rhyton, ca. 1450 B. from the Little Palace of Knossos, Crete, Greece. The palace of Knossos was undoubtedly the ceremonial and political centre of the Minoan civilization and culture.