Περισσότερες ιδέες από το Aggeliki
La routine quotidienne de Marcel

La routine quotidienne de Marcel

French Geography Word Search Puzzle: A fun way for students to learn French geography, this word search will have them hunting for a while. The words are hidden in all directions and some overlap, making this a challenging word search. Five categories of geographical features are included: Mountain Ranges, Rivers, Landmarks, Neighbors, and Cities.

French Geography Word Search Puzzle: A fun way for students to learn French geography, this word search will have them hunting for a while. The words are hidden in all directions and some overlap, making this a challenging word search. Five categories of geographical features are included: Mountain Ranges, Rivers, Landmarks, Neighbors, and Cities.

English grammar - at, in, on

English grammar - at, in, on

Vocab : les verbes

Vocab : les verbes

Les sports d'hiver. Mots croisés

Les sports d'hiver. Mots croisés

Βασικές γνώσεις για νέους παίκτες. Το βιβλίο αυτό, αποτελεί το βασικό εργαλείο για το νέο σας ξεκίνηµα στο χώρο του πνευµατικού αθλητισµού, που έχει τον δικό του ξεχωριστό κώδικα επικοινωνίας. Το µπριτζ είναι µια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, που µαθαίνεται, όπως άλλωστε όλες οι γλώσσες, αλλά απαιτεί µελέτη και πρακτική εξάσκηση. Υπάρχουν και εδώ κανό¬νες, όπως η γραµµατική και το συντακτικό στις άλλες γλώσσες, που πρέπει να εφαρµό¬ζονται ώστε να µάθουµε να «µιλάµε» και να παίζουµε σωστά. Η…

Βασικές γνώσεις για νέους παίκτες. Το βιβλίο αυτό, αποτελεί το βασικό εργαλείο για το νέο σας ξεκίνηµα στο χώρο του πνευµατικού αθλητισµού, που έχει τον δικό του ξεχωριστό κώδικα επικοινωνίας. Το µπριτζ είναι µια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, που µαθαίνεται, όπως άλλωστε όλες οι γλώσσες, αλλά απαιτεί µελέτη και πρακτική εξάσκηση. Υπάρχουν και εδώ κανό¬νες, όπως η γραµµατική και το συντακτικό στις άλλες γλώσσες, που πρέπει να εφαρµό¬ζονται ώστε να µάθουµε να «µιλάµε» και να παίζουµε σωστά. Η…

Adjectifs possessifs, réponses incluses

Adjectifs possessifs, réponses incluses

Help your students or your kids (or yourself) learn the French words for different animals with this free printable crossword puzzle.  The words are given in English and the puzzler must give the equivalent in French.

Help your students or your kids (or yourself) learn the French words for different animals with this free printable crossword puzzle. The words are given in English and the puzzler must give the equivalent in French.

Teacherries: Irregular Verb Groups!!!

Teacherries: Irregular Verb Groups!!!

Teacherries: Irregular Verb Groups!!!

Teacherries: Irregular Verb Groups!!!