Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης - ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ - LiFO

There are no rich or poor people, nor inteligent or stupid, nor beautiful or ugly. Always adored you!

"Του έρωτα ο χορός"

"Του έρωτα ο χορός"

Truths, True Words

Philosophy, Sayings, Lyrics, Proverbs, Word Of Wisdom, Quotations, Idioms, Qoutes

Pinterest
Search