Αθήνα (Πατησίων και Πανεπιστημίου), 1896. Athens, 1896.

Αθήνα (Πατησίων και Πανεπιστημίου), 1896. Athens, 1896.

Αθήνα 16 Ιουνίου 1892. Athens June 16,1892.

Αθήνα 16 Ιουνίου Athens June - Portal de Adriano e templo de Zeus

Restless Athens,  Greece - waiting for the newspapers - War of 1897.LIBRARY OF CONGRESS

Restless Athens, Greece - waiting for the newspapers - War of 1897 (The Greco-Turkish War, also called the Thirty Days' War and known in Greece as the Black

Αγνώστου φωτογράφου, Παύλος και Λέων Μελάς με τις συζύγους τους Ναταλία και Ανδρομάχη, 1890. Συλλογή Ναταλίας Ιωαννίδη.Unknown photographer, Pavlos and Leon Melas with their wives Natalia and Andromache, 1890. Natalia Ioannides collection Πηγή: http://www.lifo.gr

Αγνώστου φωτογράφου, Παύλος και Λέων Μελάς με τις συζύγους τους Ναταλία και Ανδρομάχη, 1890. Συλλογή Ναταλίας Ιωαννίδη.Unknown photographer, Pavlos and Leon Melas with their wives Natalia and Andromache, 1890. Natalia Ioannides collection Πηγή: http://www.lifo.gr

ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ - ERECTHEUM Adolf de Meyer, 1890s.

απο το περικαλλές timeline του Kyriakos Anastasiadis The de Meyer's on the Acropolis by Adolf de Meyer circa 1890

Ναός Αθηνάς Νίκης 1893-94.

The Temple of Athena Nike, Acropolis, Athens, Photo taken in 1893

Pinterest
Search