Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 84. Αθήνα, 1953. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 84. Athens 1953. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 84. Αθήνα, 1953. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 84. Athens 1953. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 52. Αθήνα, 1952. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 52. Athens 1952. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 52. Αθήνα, 1952. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 52. Athens 1952. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 29. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 29. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 29. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 29. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 40. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 40. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 40. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 40. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 39. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 39. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 39. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 39. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 42. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 42. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 42. Αθήνα, 1951. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 42. Athens 1951. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 24. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 24. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 24. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 24. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 21. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 21. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 21. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 21. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 19. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 19. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 19. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 19. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 14. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 14. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Περιοδικό "ΓΥΝΑΙΚΑ", τεύχος 14. Αθήνα, 1950. "GYNAIKA" (WOMAN) fashion magazine, vol. 14. Athens 1950. Collection Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Pinterest
Αναζήτηση