Περισσότερες ιδέες από το angie
Thing is, people actually DO this kind of thing here. And yes, it's as funny as it sounds.

Thing is, people actually DO this kind of thing here. And yes, it's as funny as it sounds.

Things to do before u die well one of those things cause I dout u could get through the hole list without the cops being involved.

Things to do before u die well one of those things cause I dout u could get through the hole list without the cops being involved.

21 things to do in an elevator

21 things to do in an elevator

mediocrestudyblr: “ so I did this up! my handwriting is malfunctioning today, but I tried. I decided to do a collection of these that I loved the most, especially after seeing it from other studyblrs. I got the pictures before I started the account...

mediocrestudyblr: “ so I did this up! my handwriting is malfunctioning today, but I tried. I decided to do a collection of these that I loved the most, especially after seeing it from other studyblrs. I got the pictures before I started the account...

Study Like a Ravenclaw : Photo

Study Like a Ravenclaw : Photo

Image result for hand holding knife and flower illustration

Image result for hand holding knife and flower illustration

Image result for mr poopy butthole coloring

Image result for mr poopy butthole coloring

Μικρά μαθήματα γραφής - Δημιουργία ήρωα

Μικρά μαθήματα γραφής - Δημιουργία ήρωα

Μικρά μαθήματα γραφής - Δημιουργία σκηνικού

Μικρά μαθήματα γραφής - Δημιουργία σκηνικού

Μικρά μαθήματα γραφής - αρχή ιστορίας

Μικρά μαθήματα γραφής - αρχή ιστορίας