ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

angelou-kea.blogspot.gr
Thessaloniki - Greece / Αποσκοπούμε στην παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους, με ή και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ