ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24
Follow
Thessaloniki - Greece
Αποσκοπούμε στην παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους, με ή και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.