16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει

16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Narrative writing (Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;)

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Λογο...θεραπεία!: Χρήσιμο Γλωσσικό Υλικό: Εικόνες περιγραφής

Λογο...θεραπεία!: Χρήσιμο Γλωσσικό Υλικό: Εικόνες περιγραφής

Dyslexia at home: Χωρίς! Άσκηση για τις Προθέσεις στη Δυσλεξία

Dyslexia at home: Χωρίς! Άσκηση για τις Προθέσεις στη Δυσλεξία

Dyslexia at home: Ακουστική μνήμη με προτάσεις & Δυσλεξία.

Dyslexia at home: Ακουστική μνήμη με προτάσεις & Δυσλεξία.

Pinterest
Search